PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > Thành Viên

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

TANDEM TANDEM is offline

Đệ tử 2 túi

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. thanhphongsmail
  13-04-2011 10:47 PM
  thanhphongsmail
  em có làm 2 pic16f877a master và slave điều khiển hai led qua hai nút nhấn(button).
  nhưng sao em cứ làm mãi mà vẫn không được,mong mấy anh giúp đỡ, em cảm ơn.
  ;==========================================
  ; BUI THANH PHONG _LOP 08CDCK1 _ 3003080048
  ;==========================================
  list p=16F877A
  #include "p16F877a.inc"
  Ctr0 EQU 0x20 ;
  Dly0 EQU 0x21 ;
  Dly1 EQU 0x22 ;
  #define CS 0x02 ;
  ORG 0 ;
  nop ;
  ; Set up the SPI Support
  BANKSEL TRISA ; BANK 1
  movlw 0x00 ;
  movwf TRISA ;
  movlw 0x06 ;
  movwf ADCON1 ;
  ; Set up the SPI Port
  BANKSEL TRISC ; BANK 1
  movlw 0x10 ;
  movwf TRISC ;
  movlw 0x40 ;
  movwf SSPSTAT ;
  BANKSEL SSPCON ; BANK 0
  movlw 0x31 ;
  movwf SSPCON ;
  Send_DT bcf PORTA,CS ;
  BTFSC PORTA,0 ;
  GOTO Send_DT ;
  movlw b'00000011' ;
  sw0
  btfsc PORTA,0 ;
  goto turnon0 ;
  bcf PORTB,0 ;
  goto sw0 ;
  turnon0 bsf PORTB,0 ;
  goto sw0 ;
  sw1
  btfsc PORTA,1 ;
  goto turnon0 ;
  bcf PORTB,1 ;
  goto sw1 ;
  turnon1 bsf PORTB,1 ;
  goto sw1 ;


  movwf SSPBUF ;
  BANKSEL SSPSTAT ; BANK 1
  Char1 btfss SSPSTAT,BF ;
  goto Char1 ;
  BANKSEL SSPBUF ;
  movf SSPBUF,W ;
  ; ;
  bsf PORTA,CS ;
  Update_Test_Counter
  incf Ctr0,F ;
  Delay movlw 0x01 ;
  movwf Dly1 ;
  movlw 0x0F ;
  movwf Dly0 ;
  DlyLoop decfsz Dly0,F ;
  goto DlyLoop ;
  decfsz Dly1,F ;
  goto DlyLoop ;
  ; Done Delay ;
  DoAgain goto Send_DT ;
  end


  và nan giải nhất là phần này nè:
  Send_DT bcf PORTA,CS ;
  BTFSC PORTA,0 ;
  GOTO Send_DT ;
  movlw b'00000011' ;
  sw0
  btfsc PORTA,0 ;
  goto turnon0 ;
  bcf PORTB,0 ;
  goto sw0 ;
  turnon0 bsf PORTB,0 ;
  goto sw0 ;
  sw1
  btfsc PORTA,1 ;
  goto turnon0 ;
  bcf PORTB,1 ;
  goto sw1 ;
  turnon1 bsf PORTB,1 ;
  goto sw1 ;

  em không biết phải giải quyết làm sao nữa. mong mấy anh giúp đỡ. em cảm ơn trước

Statistics

Tổng số bai
Visitor Messages
General Information
 • Lần cuối: 07-01-2019 09:39 AM
 • Tham gia ngày: 20-08-2008
 • Ðã giới thiệu: 0

Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:51 PM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam