PDA

View Full Version : dsPIC - Bộ điều khiển tín hiệu số 16-bit


Pages : [1] 2

 1. Các bạn mới học PIC lưu ý luồng này (Upd. 16/10/2005)
 2. #1: Create dsPIC30F Project
 3. Thuật toán với PIC
 4. Mạch nạp cho dsPIC
 5. Chú ý khi sử dụng bộ dao động nội của dsPIC
 6. dsPIC Tutorial 1-Tạo và biên dịch một project (ASM30)
 7. Các thắc mắc về ASM30, C30
 8. dsPIC-Các vấn đề về phần cứng
 9. Alternate UART pin???
 10. dsPIC Tutorial 2-Các kỹ thuật cơ bản
 11. Adapter dsPIC và PIC 80 chân
 12. dsPIC Tutorial 3-Đọc ngõ vào và giao tiếp LCD
 13. Sách về dsPIC
 14. dsPIC Tutorial 4-Module UART và I2C
 15. dsPIC Tutorial 5-Module ADC và MCPWM
 16. DSP trên dsPIC
 17. Các vấn đề với C30
 18. Khởi tạo dsPIC
 19. dsPIC Bootloader
 20. Các cao nhân,hãy bàn bạc về đọc ghi Flash memory trong dsPic đi!
 21. dsPIC-PWM
 22. CAN với dsPIC30F4011 !
 23. Gửi dữ liệu trong DSPIC lên máy tính !
 24. DsPIC nào mạnh nhất?
 25. dsPIC từ cơ bản đến nâng cao
 26. Mới bắt đầu làm việc với dsPIC (Cập nhật 30/06/2007)
 27. Mạch phát triển cho dsPIC
 28. Footprint cho 33f I/PT
 29. Hỏi về dsPIC
 30. Thảo luận về dspic33
 31. sửa lỗi???
 32. Thiết kế phần cứng cơ bản cho dsPIC33
 33. Thắc mắc về UART (batbatdieu)
 34. cần giúp đở dspic30f4011
 35. CCS3.249 không hỗ trợ dsPIC30f4011!
 36. Bipolar ADC trên dsPIC?
 37. điện áp nạp cho con 33f thế nào?
 38. Module Quadrature Encoder Interface (QEI)
 39. Serial Peripheral Interface (SPI)
 40. Thanh ghi LATx có tác dụng gì?
 41. Dspic 30fxxxx EEPROM ????????
 42. cho hoi ve bo nho va phan cung cua DSPIC
 43. cho hoi ve bo nho va mach phan cung cua DSPIC33J12GP201
 44. Thắc mắc về ngắt ngoài
 45. Thắc mắc về phần cứng DSPIC30F6012A !!!
 46. Em hỏi về Flash Rom ngoài kết nối với DSPIC30F60xx
 47. kết nối DSPIC30F6012A với Flashrom ngoài AT49F010/HF010
 48. Giao tiếp giữa VĐK 5v và ngoại vi 3.3v
 49. Làm sao để đạt được Fcy = 30 MHz với dsPIC30F4011 ?
 50. dsPIC 30F vs 33F
 51. Bac Nam Cho em hỏi về kỹ thuật lock in. Sử dụng DSPIC
 52. Có cách nào để mô phỏng dsPic không vậy. Proteus nó không hỗ trợ .
 53. chọn footprint cho dsPic 30F6010
 54. Hỏi về Pierce parallel resonant circuit dùng cho dsPIC ?
 55. Cho mình hỏi về Clock Switching...
 56. Các bác chỉ giúp em chỗ nào không hợp lý trong chương trình ds30F6014A-DS1307
 57. ADC với 2 chân vào analog ?
 58. "Kết hợp" mikroC và C30?
 59. Mạch DAC ?
 60. Căn bản về dsPIC33
 61. Hỏi về dsPIC30f6014 với nhận dạng tiếng nói
 62. Xin hỏi về "override" của bộ PWM
 63. dspic33f : nguồn , code, lcd, uart,...
 64. GTP_USB nạp cho dsPIC30F4011 bị jì nè !!!
 65. Truyền UART nhiều tín hiệu ADC về ???
 66. Anh Nam Cho Em Hỏi Một Vấn Đề Lớn, Chắc Chỉ Có Anh Mới Trả Lời Được
 67. Vấn đề ghi vào EEPROM nội của dspic30f6015
 68. Nhờ các bác giải quyết một vấn đề về ngắt
 69. Tập lệnh dsPIC33
 70. Hỏi về lỗi khi nạp chương trình cho dsPIC30F6010A bằng ICD 2
 71. Chương trình truyền AD lên Pc dùng dsPic30F4011 !! (bị lỗi jì ??)
 72. dsPIC Tutorial 6 - SPI module và quét LED ma trận
 73. dsPIC30F4011 RS232 RS485 nhờ mọi người giúp!!!
 74. giúp em về PIC 30F4011 nhé
 75. Nhận dạng tiếng nói và điều khiển dùng dsPIC : liệu có khả thi ?
 76. Có ai giúp em với
 77. xin hỏi về MPLAB SIM
 78. Xin giúp đỡ về lựa chọn PIC xử lý ảnh
 79. NHờ mọi người giúp hộ
 80. đã Biết 8051 Nên Học Pic Hay Dspic
 81. cho em hỏi về CCS
 82. Bộ nhân PLL cho Dspic30F6014
 83. plugin CCS cho MPLAB
 84. Hic.hic... Sao dspic30f2010 ko chạy!
 85. Học PIC 16 bit với dsPIC33Fj256GP710 và C30
 86. Bắt đầu tìm hiểu dsPIC
 87. Về PSV của dsPIC
 88. cần giúp với dsPIC30F2010
 89. giao tiếp 2 dspic
 90. Sửa lỗi
 91. .PWM.hỏi cách làm 1 cái máy hiện sóng ảo trên PC
 92. cần mua mạch nạp cho dspic30f
 93. Cho em hỏi về dspic30f2010 và ccs
 94. dsPIC30F4013 không chạy
 95. dsPIC30F4013 với LCD 1 dòng
 96. Hỏi về kiểu dữ liệu fractional trong ADC của dspic
 97. Hỏi về việc sử dụng bộ nhớ của dspic30f6014a
 98. giúp đỡ LCD ghép với 30F4011
 99. Module UART trong dsPIC30F4013
 100. Mong bác namqn viết về QEI
 101. Dữ liệu đọc từ ROM hoặc bộ nhớ chương trình tham gia các lệnh DSP như thế nào?
 102. Một câu hỏi về tính toán với kiểu dữ liệu fractional trong dspic.
 103. Mạch thu âm với dsPIC30F4013
 104. Thắc Mắc Về PWM và Điều Khiển Động cơ DC
 105. Giúp Đỡ Về ADC Của Dspic
 106. dsPIC30F4011 điều khiển động cơ BLDC
 107. Cần giúp đỡ về code cho dsPIC30F4011
 108. dspic capture input modul
 109. input capture
 110. mong mọi người giúp đỡ giao tiếp 30f4011/4012 với ADE7758
 111. Giúp em về điều khiển động cơ bằng PWM với !
 112. Cần tìm hiểu giao thức Can con 30F4011
 113. Không cài được mplap 8.14
 114. Config dsPIC30F trong MPLAB dùng CCS C!!
 115. UART của dspic30f6014a.
 116. Xin giúp đỡ về dsp để làm bộ PID số
 117. Cho em hỏi về ngắt
 118. Giúp em chtr liên quan đến số fractional Q15 này với
 119. Proteus có thư viện cho dsPIC30F và dsPIC33F?
 120. Flash(ROM) và EEPROM
 121. Vài câu hỏi rất quan trọng
 122. xin chỉ em cách dùng MPLAB SIM
 123. Một chú ý về code mẫu trong các tutorial
 124. Stack pointer_dsp30F401x
 125. Giải thích code cho dsPIC
 126. cho em hỏi về QEI
 127. Hỏi về câu lệnh trong C30
 128. ADC của dsPIC
 129. ngắt timer trong CCSC!
 130. Về chương trình timer trong tutorial 2 của anh Nam
 131. nguồn cho DSPI30F6014
 132. Đề tài tốt nghiệp với dsPIC
 133. Giao tiếp 2 dspic bằng I2C
 134. dao động trong dspic30F6010A- Các bác giúp em với!!!
 135. Cho em xin tài liệu dịch ra tiếng Việt của datasheet dsPic30F4011
 136. I/O Ports
 137. Cau hinh PLL cho dsPIC33FJ
 138. giao tiếp dspic30 với mạng LAN theo giao thức TCP/IP
 139. Biểu đồ bình chọn về các loại chíp vi điều khiển
 140. cần giúp đỡ dspicf6010 chỉ nạp được một lần
 141. Hiển thi thời gian dùng LCD kết hợp với IC ds1307 qua giao tiếp I2C
 142. code C30 để giao tiếp dspic30 với ENC28J60-các cao thủ giúp em với!
 143. Spi
 144. Cấu hình dao động cho dsPIC30F
 145. Tutorial 2 - Help !
 146. space (PSV) & CCS C
 147. Kit thực hành cho môn Xử Lý TÍn Hiệu Số
 148. hỏi về bộ nhớ chuơng trình
 149. Các cao thủ giải thích cho em
 150. Help UART dsPIC30F4011
 151. nguồn cấp cho dspic30f
 152. In/out trên một/nhiều port ?
 153. Độ phân giải của PWM
 154. Mong các bác giúp đỡ em nhiệt tình
 155. Dùng dsPIC30F thực hiẹn khâu PI
 156. Frequency PWM and Resolution
 157. Nhờ giúp về PWM của dsPIC33FJ12MC202!
 158. dsPic có giao tiếp USB được không?
 159. Cho em hỏi về ADC của dsPIC?
 160. Xử lý tín hiệu số trong dsPIC
 161. UART handshake
 162. Cách sử dụng nhiều ADC! giúp em
 163. Các cao thủ giúp em về EEPROM với!!!
 164. DSPIC30F thu tiếng nói
 165. Help!!!
 166. Giúp em với, dspic cứ bị reset liên tục
 167. Truyền dữ liệu từ Slave tới Master qua SPI như thế nào?
 168. Cần giúp đỡ về Wireless usb và DSPIC!
 169. Kinh nghiệm khi dùng dsPIC / Pic
 170. DSPIC là gì?
 171. Nên lập trình cho DSPIC bằng trình biên dịch nào Mikro C hay C30
 172. Cứu em phần lập trình Mạch PFC!
 173. help! help! giao tiep AD cua dspic30f4011
 174. Khó hiểu với em 33fj256mc710
 175. Không thấy chân UART của dsPIC33FJ64HC802
 176. programming 16 bit pic microcontrollers in C - Ebook
 177. chọn loại PIC nào?
 178. Tìm LCD giao tiếp nối tiếp với dsPIC33F
 179. Hỏi về bảng thông tin điện tử hiển thị Video!
 180. Help me-Giao tiếp với Alphanumeric LCD 2x16
 181. Tìm giúp lỗi sai
 182. Chương trình/cách dịch mã ASCII nhanh
 183. Thắc mắc về giao tiếp SPI
 184. Hỏi về delay trong C30 với PIC24F
 185. [Help] Xin gợi ý về FIFO hoặc cái gì tương tự
 186. Giúp em dùng 30F4011 làm bộ ATS
 187. các anh ơi các anh giúp em với
 188. Hỏi về đọc ghi vào EEPROM của dsPIC30F
 189. C30: định nghĩa mảng ở địa chỉ cụ thể?
 190. Xin giúp vấn đề phức tạp đo điện áp này với
 191. Ký hiệu RRRR trong data memory nghĩa là gì?
 192. Hỏi về linkerscript
 193. Adc
 194. Cách Sử Dụng Hàm ITOA()
 195. Xu lu tin hieu
 196. I2c!
 197. Mach nap!
 198. config for dspic
 199. VDDCore
 200. Cac cao thu chi giup e?
 201. điều chế SPWM 3 pha.
 202. Nạp DsPic33FJ256GP710
 203. Fir!
 204. tự dưng không thể biên dịch nổi..
 205. GTP summer 2005 có nạp được dspic30F6014 không?
 206. Mô Phỏng với DSPic
 207. Hàm delay cho Dspic
 208. Cấu hình cho DsPic30F4011 dùng thạch anh ngoài 8M
 209. Xin trợ giúp về giao tiếp dsPICMC710 với dual port RAM CY7C09349AV
 210. xin chỉ dẫn về ADC của 33FJ256GP710
 211. 30f4013& lcd
 212. Gặp vấn đề ADC trong Dspic30F4011
 213. Giúp đỡ về code và nguyên lý của couter trong Dspic
 214. Ko hiểu nổi con Dspic nó bị thế này?
 215. bị lỗi khi chạy thử giao tiếp UART
 216. hệ biến tần động cơ kô đồng bộ 3 pha
 217. Learn hardware firmware and software design
 218. code mau!
 219. dspic33fj12mc202
 220. Loi
 221. adc
 222. Adcbuf
 223. Vấn đề khi dùng chân nạp PGD,PGC chung với các chân giao tiếp!
 224. dsPIC 30F
 225. DSPic33FJ32GP202!help
 226. ADCON3 = 0x0103; được tính như thế nào? help?
 227. Potay.com
 228. Các tính độ rộng xung PDCx
 229. c30 - getting start
 230. dsPIC and LCD TouchScreen
 231. Hỏi về PWM của dsPIC30F2020
 232. cần hỏi gấp
 233. Cần giúp đỡ
 234. pickit2
 235. Dspic 30f4011
 236. Đo tốc độ động cơ - PID - pic30
 237. Hỏi về UART của dspic
 238. hỏi về VD 5_2 của anh Nam
 239. PWM dùng dsPIC30F
 240. Bác nào đã lập trình pic24 giúp em với
 241. Cấu hình chân I/O cho PIC24FJ256GB110
 242. Bắt pha lưới với dsPIC
 243. thư viện DSpic 30F bác nào có cho em xin với
 244. PWM _cần giúp đỡ
 245. dsPIC30f4011 bị reset do encorder
 246. Cầu cứu QEI
 247. help!! flash_memory_in_pic24fj
 248. LCD nối vào PORTB có được không?
 249. Tạo PWM có Fpwm = 1Hz?
 250. SPWM sử dụng dspic